Entreprenörskap

2018 var jag del i den
duo som grundade och utvecklade
det annorlunda städbolaget
50-femme i Göteborg. Jag har skapat företagets grafiska profil
och ringat in dess position på marknaden.

Företaget anställer kvinnliga
städare med lång erfarenhet, utbildning
inom städ och toppreferenser.
För att få tag i de mest kompetenta
personerna utbetalas löner som ligger
runt 5 000 kronor mer i månaden än
branschsnittet.