Refuse the Slutshame

Begreppet ”slutshaming” kommer från USA och beskriver fenomenet när kvinnor skambeläggs för sin sexuella aktivitet på ett sätt som männen är förskonade ifrån.

För att sprida kunskap om fenomenet, begreppet och dess skadliga inverkan, skapade jag varumärket REFUSE THE SLUT SHAME. Tankarna sprids genom instagramkontot @refuse_theslutshame och profilprodukter säljs via en webshop.