9,6 smartphones

Kund
Rutasuka Coffee

Uppdrag
Skapa en kampanj inför mässan för socialt företagande i Göteborg.

Insikt
Även om företag är socialt medvetna är kostnaden alltid en viktig aspekt när det kommer till beslut

Lösning
Vi slog ihop summan ett medelstort företag i Göteborg lägger på socialt bistånd med summan de lägger på kaffe. Genom att uppmana kunderna att sluta skänka pengar och istället byta till Rutasoka kaffe, kunde vi påvisa en ekonomisk vinst. För att översätta ekonomi i realiteten, räknade vi ut vad pengarna genererar. Besparingen räcker till 9,6 smartphones och ersättningen som går till kliniken kan i sin tur finansiera 15,3 säkra förlossningar.