Grafisk identitet

Kund
Rutasuka Coffee

Uppdrag
Skapa tre olika logotyper. En huvudlogotyp till aktiebolaget, en till kaffet samt en till kliniken i Kongo. Logotyperna skall ha olika uttryck, men samma formspråk. 

Ta fram profilmaterial och broschyrer till företagets marknadsföring.