App

Kund
Göteborgs Symfoniker

Uppdrag
Få fler ungdomar att lyssna mer på klassisk musik

Insikt
Många ungdomar lyssnar redan på klassisk musik när de studerar. Genom en koncentrationshöjande app ville vi förstärka detta redan inarbetade beteende.

Lösning
En app som uppmanar användaren att studera i 25 minuter och pausa i fem. Desto fler studiesessioner av detta slag de gör, desto högre level uppnår de i den ”gameifierade” delen av appen. Se bilderna nedan