PÅ AB

Uppdrag
Designa ett spiralblock till företagets årliga konferens